Sự kiện "Year End Party 2023" tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

27m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

23/12/2023