Sự kiện "Cùng chung khát vọng 10 năm tiếp nối thành công" của bệnh viện Quốc Tế CITY

Sự kiện "Cùng chung khát vọng 10 năm tiếp nối thành công" của bệnh viện Quốc Tế CITY

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

18/01/2024


Sự kiện của Công ty Adtechnology & SNST Việt Nam

Sự kiện của Công ty Adtechnology & SNST Việt Nam

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

19/01/2024


Sự kiện Year End Party của VIETLUXTOUR

Sự kiện Year End Party của VIETLUXTOUR

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

22.75m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

17/01/2024


Lễ công bố "Thương hiệu mạnh Quốc gia - Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi"

Lễ công bố "Thương hiệu mạnh Quốc gia - Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi"

Loại màn hình

cabinet P3M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

14/01/2024


Sự kiện "Year End Party 2023 của KOI Thé" tại Saigon South Marina Club

Sự kiện "Year End Party 2023 của KOI Thé" tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

15/01/2024


Hội nghị tổng kết năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Đầu tư xây dựng RICONS

Hội nghị tổng kết năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Đầu tư xây dựng RICONS

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

38m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

11/01/2024


Sự kiện Lễ Hội Ẩm Thực Chay tại Công viên Gia Định

Sự kiện Lễ Hội Ẩm Thực Chay tại Công viên Gia Định

Loại màn hình

P3o2

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

12-14/01/2024


Sự kiện tại KCN Phú Trung " Hội Nghị Tổng Kết"

Sự kiện tại KCN Phú Trung " Hội Nghị Tổng Kết"

Loại màn hình

p3O2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

07/01/2024


Buổi tọa đàm của ngân hàng VP Bank

Buổi tọa đàm của ngân hàng VP Bank

Loại màn hình

odm2

Kích thước

38m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

21/12/2023


Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV "Dân hỏi chính quyền trả lời"

Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV "Dân hỏi chính quyền trả lời"

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

07/01/2024