Sự Kiện Ngày 24/04/2024

Sự Kiện Ngày 24/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

24M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

24/04/2024 


Sự Kiện Ngày 20/04/2024

Sự Kiện Ngày 20/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

24,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

20/04/2024 


Sự kiện ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG

Sự kiện ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

40M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

21/04/2024 


Sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Đất Việt VAC

Sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Đất Việt VAC

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

6M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

19/04/2024 


Show giải trí 100 Triệu 1 Phút Mùa 6

Show giải trí 100 Triệu 1 Phút Mùa 6

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

15,16,17/04/2024 


Sự kiện tại Land Mark 81

Sự kiện tại Land Mark 81

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

40M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

14/4/2024 


Sự kiện Liên Hoan Phim Quốc Tế Hồ Chí Minh - Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Sự kiện Liên Hoan Phim Quốc Tế Hồ Chí Minh_Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Loại màn hình

P3OD1 & 30MP4OD22

Kích thước

 

111M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

6/4/2024 


Sự kiện Công ty TNHH PMG INTEGRATED COMMUNICATIONS

Sự kiện Công ty TNHH PMG INTEGRATED COMMUNICATIONS

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

10/04/2024 


Sự kiện ngày 10/04/2024 tại Khách sạn Sheraton

Sự kiện ngày 10/04/2024 tại Khách sạn Sheraton

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

24M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

10/04/2024 


Sự kiện ngày 07/04/2024 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn

Sự kiện ngày 07/04/2024 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

7/4/2024