Sự kiện CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT HÓA CHẤT XÂY DỰNG APT

Sự kiện CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT HÓA CHẤT XÂY DỰNG APT

Loại màn hình

cabinet P3M1

Kích thước

9m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28/07/2023


Show sự kiện Khai Trương ngày 21/8/2023 tại 135A Pasteur

Show sự kiện Khai Trương ngày 21/8/2023 tại Pasteur

Loại màn hình

P3O

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/08/2023


Show lễ trao giải thưởng và học bổng Trần Văn Khuê tại Nhà Hát Thành Phố

Show lễ trao giải thưởng và học bổng Trần Văn Khuê tại Nhà Hát Thành Phố

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

9m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

23/07/2023


Sự kiện ngày 25/07/2023 tại Nhà hát Bến Thành

Sự kiện ngày 25/07/2023 tại Nhà hát Bến Thành

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

4m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/07/2023


Hội nghị bất động sản- Intercontinental Hotel

Hội nghị bất động sản- Intercontinental Hotel

Loại màn hình

P3 Indoor

Kích thước

42m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/07/2023


Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Thống Quận 1 ngày 10,11,12,13/07/2023

Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Thống Quận 1 ngày 10,11,12,13/07/2023

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-13/07/2023


Show sự kiện sự kiện tại GEM center

Show sự kiện sự kiện tại GEM center

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/06/2023


Quay hình ngày 10/06/2023

Quay hình ngày 10/06/2023

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/06/2023


Show sự kiện NASA DAY ngày 5/6/2023 tại Hậu Giang

Show sự kiện NASA DAY ngày 5/6/2023 tại Hậu Giang

Loại màn hình

p4o1

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

5/6/2023


Sự kiện đường sách 01/06 - 07/06/2023

Sự kiện đường sách 01/06 - 07/06/2023

Loại màn hình

cabinet P3OD

Kích thước

4.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

01-07/06/2023