Sự kiện " Lễ hội rộn ràng - Ngập tràn data" của Mobifone

Loại màn hình

P3 outdoor 2

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023