Lễ ra mắt sản phẩm xe máy mới Kimco

Aeon Mall Bình Dương

Loại màn hình 

p3 outdoor

Kích thước 

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

19/02/2023