END YEAR PARTY CỦA LOCK&LOCK

Loại màn hình

P3O

Kích thước

21m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

13/01/2023