Sự kiện Tiệc cưới tại khách sạn Sheraton

Loại màn hình

p3O2

Kích thước

30m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

12/01/2024