Sự kiện tại Khách sạn Rex - Sảnh Lotus

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/04/2023