Sự kiện ngày 25,26/05/2024 Công viên Ecolakes Bến Cát, Bình Dương

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

12M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

25,26/05/2024