Sự kiện ngày 25/05 tại Nhà Thiếu nhi quận 10

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

25/05/2024