Sự kiện Lễ Kỷ Niệm 10 năm thành lập công ty CP Nồi Hơi Sài Gòn

Loại màn hình

P3Outdoor2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

26/01/2024