Ngày hội văn hoá Tân Long Group_White Palace Phạm Văn Đồng

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

36M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

25/05/2024