Sự Kiện Town Hall Meeting Của Heniken tại Bến Tre Ngày 21.12.2020 (45m2 MH Led P3 indoor).jpg2
Sự Kiện Town Hall Meeting Của Heniken tại Bến Tre Ngày 21.12.2020 (45m2 MH Led P3 indoor).jpg1

Town Hall Meeting

Heineken

Dòng sản phẩm
P3 Indoor

Kích thước
45 m2

Địa điểm
Bến Tre

Thời gian
21.12.2020