TIỆC SINH NHẬT TẬP ĐOÀN TOPGROUP

Dòng sản phẩm
P3 Indoor

Kích thước
24 m2

Địa điểm
Sofitel Q.1

Thời gian
20.9.2020