CHUNG KẾT CUỘC THI “ĐẠI SỨ TƯ VẤN”
LDGSKY

Dòng sản phẩm
P3 Indoor

Kích thước
66 m2

Địa điểm
White Palace PVĐ

Thời gian
24.9.2020