SỰ KIỆN RA MẮT DỰ ÁN OPAL SKYLINE

 

Dòng sản phẩm
P3 outdoor

Kích thước
103 m2

Địa điểm
White palace PVĐ

Thời gian
25/9/2020