Sự kiện tại Khách sạn Sheraton

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

28m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

27/01/2024