Sự kiện CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT HÓA CHẤT XÂY DỰNG APT

Loại màn hình

cabinet P3M1

Kích thước

9m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28/07/2023