Sự kiện CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

32m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

04/10/2023