Buổi tọa đàm của ngân hàng VP Bank

Buổi tọa đàm của ngân hàng VP Bank

Loại màn hình

odm2

Kích thước

38m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

21/12/2023


Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV "Dân hỏi chính quyền trả lời"

Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV "Dân hỏi chính quyền trả lời"

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

07/01/2024


Sự kiện tại Công viên mới Rạch Khai Luông Thành phố Cần Thơ

Sự kiện tại Công viên mới Rạch Khai Luông Thành phố Cần Thơ

Loại màn hình

P3OD1, P4OD1, P4OD2, P3OD2

Kích thước

65.5m, 85m, 45m, 12m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

28,29/12/2023


Sự kiện "Year End Party 2023" tại Saigon South Marina Club

Sự kiện "Year End Party 2023" tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

27m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

23/12/2023


Sự kiện " Lễ hội rộn ràng - Ngập tràn data" của Mobifone

Sự kiện " Lễ hội rộn ràng - Ngập tràn data" của Mobifone

Loại màn hình

P3 outdoor 2

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023


Sự kiện Ruckus Partner Night tại Saigon South Marina Club

Sự kiện Ruckus Partner Night tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023


Sự kiện tại Nhà thi đấu cơ sở 1 quận 4

Sự kiện tại Nhà thi đấu cơ sở 1 quận 4

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

18/12/2023


Sự kiện HOZO MUSIC INDUSTRY WORKSHOP 2023

Sự kiện HOZO MUSIC INDUSTRY WORKSHOP 2023

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023


Sự kiện hội thảo tại Khách sạn Nikko

Sự kiện hội thảo tại Khách sạn Nikko

Loại màn hình

 P3 OD 2

Kích thước

45.50m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20/12/2023


Sự kiện "Kỉ niệm 10 năm của STARBUCKS" ngày 12/12/2023

Sự kiện "Kỉ niệm 10 năm của STARBUCKS" ngày 12/12/2023

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

61.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

12/12/2023