HỌP BÁO RA MẮT TV SONY BRAVIA 2020

Dòng sản phẩm
P3 Outdoor
Kích thước
35m2
Địa điểm
Intercontinental Hotel
Thời gian
08.07.2020