INTERACTIVE PRODUCTIONS

Thay đổi cách các công ty kết nối cảm xúc và hình ảnh với người tiêu dùng.


Tạo ra những trải nghiệm thương hiệu ấn tượng, thu hút. Tích hợp nhanh chóng, mở rộng quy mô một cách dễ dàng và cho phép trải nghiệm thực sự mọi lúc.

Cách thức sáng tạo để tương tác với người tiêu dùng hiện đại.                                    

  • Interactive Kiosk
  • Photobooth
  • Touch table

Ứng dụng (xem thêm)

  • Hệ thống thông tin công cộng
  • Hệ thống khách sạn, nhà hàng
  • Những dịch vụ mà khách hàng tự phục vụ
  • Hệ thống Điều khiển / Tự động
  • Lập trình, thiết kế game phục vụ activation cho các nhãn hàng tiêu dùng.