HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Thu hẹp khoảng cách giữa con người và hệ thống.

Tương tác người - máy là một lĩnh vực liên quan đến thiết kế, đánh giá và cài đặt hệ thống tương tác, làm cho hệ thống dễ học, dễ dùng, hiệu quả và cung cấp trải nghiệm thoải mái, thú vị cho người dùng.

Ứng dụng (Xem thêm)

Hiện nay trên thế giới việc áp dụng môn khoa học này vào thực tiễn cuộc sống ngày một nhiều như áp dụng vào công nghệ biểu diễn, tạo các hiệu ứng Visual cho sân khấu, hiệu ứng phim trường, ngôi nhà thông minh, marketing cho sản phẩm mới, tương tác người dùng trong việc tiếp thị sản phẩm và điều khiển thiết bị điện tử qua chuyển động cơ thể,...