ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng.

AI tạo ra cuộc cách mạng dữ liệu. Các hệ thống thông minh với khả năng xử lý thông tin khổng lồ đang hàng ngày trở thành trợ thủ giúp ích cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong việc ra quyết định và định hướng kinh doanh, marketing, tuyển dụng, đào tạo, ra chính sách,…

Ứng dụng  (Xem thêm)

AI được tích hợp và triển khai vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm các lĩnh vực như tài chính, an ninh quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tư pháp hình sự, giao thông vận tải và thành phố thông minh...