GAMESHOW VÀ TÔI VẪN HÁT

Dòng sản phẩm
P3 Indoor

Kích thước
59.5 m2

Địa điểm
Phim trường A2 HTV

Thời gian
06.10.2020